Od 2018.r przeprowadzamy akcję “Kalendarz”. Kolportacji naszych kalendarzy to dla nas dodatkowe wsparcie w działalności statutowej. Od tego czasu co rok zamawiamy, a następnie rozprowadzamy wśród naszych mieszkańców kalendarze pokazujące działalność naszej jednostki w minionym roku. Ma to również na celu działalność prewencyjną, ponieważ staramy się aby na odwrocie kalendarza były zawarte podstawowe instrukcje dotyczące postępowania w przypadku:

  • Postępowania na wypadek pożaru sadzy w przewodzie kominowym.
  • Pierwsza pomoc w przypadku utraty przytomności.
  • Instrukcja postępowania na wypadek pożaru.

W tych działaniach wspierają nas lokalni przedsiębiorcy. Jesteśmy im jak również mieszkańcom wdzięczni za zrozumienie i chęć pomocy. Zawsze możemy na nich liczyć za co bardzo DZIĘKUJEMY. Wszystkich tych, którzy chcieliby przyłączyć się do tej akcji zapraszamy do kontaktu z nami.

Poniżej grafika kalendarzy, które już rozprowadziliśmy i lista sponsorów naszej akcji.