Dotacje, pozyskany sprzęt i wyposażenie!

Nieustannie staramy się podnosić swoje umiejętności i pozyskiwać sprzęt aby można było używać go w szkoleniach i w akcjach ratujących życie, zdrowie i mienie naszych mieszkańców. Dbamy również o mienie i remontując i ulepszając naszą strażnicę. Na przestrzeni ostatnich lat udało pozyskać się środki z różnych źródeł. Za otrzymane dotacji kupowaliśmy sprzęt ratowniczy i medyczny, mundury wyjściowe i bojowe, przeprowadzaliśmy remonty remizy z dotacji i z własnych środków w postaci prac społecznych.

Stale się rozwijamy i pozyskujemy coraz to inny sprzęt. Poniżej opis programów i dotacji, z których korzystaliśmy i pozyskaliśmy środki finansowe na zakupy dla naszej jednostki. Mamy zamiar nadal pozyskiwać fundusze aby sprostać współczesnym wymaganiom jaki są przed nami stawiane, aby lepiej, skutecznie i bardziej profesjonalnie udzielać pomocy tym, którzy takiej pomocy będą potrzebować.

Dotacja z FSUSR 2023

W ramach otwartego konkursu na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” nasza jednostka otrzymała dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenie Społecznego Rolników w wysokości 3 600 zł. Dzięki tej...

czytaj dalej

Dotacja dla MDP 2023

W 2023 r. nasza jednostka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Wysokości dotacji to 3860 zł. Za tą kwotę został zakupiony sprzęt wg listy z zakresem przedmiotowym zatwierdzonym przez...

czytaj dalej

Dotacja z NFOŚiGW/WFOŚiGW/MKiŚ2023r!

           Ochotnicza Straż Pożarna w  Baligrodzie w 2023r.  realizowała  dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dzięki wsparciu...

czytaj dalej

Sprzęt ratowniczy z dotacji KSRG w 2023 r.

W 2023 roku ze środków KG PSP dla jednostek z KSRG w wysokości 4450 zł. został zakupiony kolejne sprzęt i wyposażenie dla ratowników z naszej jednostki. Jest to dotacja, która nie wymaga wkładu własnego, a asortyment możliwy do zakupienia jest ściśle określony przez KG PSP wg załącznika, który...

czytaj dalej

Sprzęt ratowniczy z dotacji KSRG w 2022r.

W 2022 roku ze środków KG PSP dla jednostek z KSRG w wysokości 4445 zł. został zakupiony kolejne sprzęt i wyposażenie dla ratowników z naszej jednostki. Jest to dotacja, która nie wymaga wkładu własnego, a asortyment możliwy do zakupienia jest ściśle określony przez KG PSP wg załącznika, który...

czytaj dalej

Dotacja z NFOŚiGW/WFOŚiGW 2022r!

           Ochotnicza Straż Pożarna w  Baligrodzie w 2022r.  realizowała  dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków...

czytaj dalej

Dotacja z FSUSR

W ramach otwartego konkursu na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” nasza jednostka otrzymała dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenie Społecznego Rolników w wysokości 10 500 zł. Dzięki tej...

czytaj dalej

Zakup kamery termowizyjnej i lancy kominowej z dotacji KSRG

W 2021r. ze środków KG PSP dla jednostek z KSRG w wysokości 5000zł. został zakupiony kolejny sprzęt ratowniczy dla naszej jednostki. Jest to dotacja, która nie wymaga wkładu własnego, a asortyment możliwy do zakupienia jest ściśle określony przez KG PSP wg załącznika, który stanowi zakres...

czytaj dalej