LGD

Sprzęt ratowniczy z dotacji KSRG w 2023 r.

W 2023 roku ze środków KG PSP dla jednostek z KSRG w wysokości 4450 zł. został zakupiony kolejne sprzęt i wyposażenie dla ratowników z naszej jednostki. Jest to dotacja, która nie wymaga wkładu własnego, a asortyment możliwy do zakupienia jest ściśle określony przez KG PSP wg załącznika, który stanowi zakres przedmiotowy dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki  ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w roku 2023.

Sprzęt jaki został zakupiony do jednostki OSP w Baligrodzie to:

  • Rękawice BLAZE EVO
  • Rękawice specjalne ANGEL
  • Ubranie specjalne SX4 GOLD