Specjalności MDP

Karta Próby Specjalności Grupa II – Iskierki 10-12 lat

GRUPA II: ISKIERKI SPECJALNOŚĆ: Łącznik zwiadowca

Strażak zna sposoby łączności wykorzystywane w czasie działań ratowniczo – gaśniczych przez OSP i PSP. Wie co oznaczają skróty OSP, JOT, MDP, Z OSP RP, GCR, PSP, JR-G, CPR,  KSRG, WSKR itd…
Szczegóły, zakres wiedzy i umiejętności znajduje się w karcie próby specjalności.

GRUPA II: ISKIERKI SPECJALNOŚĆ: ZNAWCA ZASAD PRZECIWPOŻAROWYCH

Strażak wie, jakie są najważniejsze przyczyny powstawania pożarów,  wie co sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów. Wie, jakie zasady przeciwpożarowe obowiązują w lasach  itd…
Szczegóły, zakres wiedzy i umiejętności znajduje się w karcie próby specjalności.

GRUPA II: ISKIERKI SPECJALNOŚĆ: Pomocnik Strażaka

Strażak zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i MDP oraz stopnie funkcjonariuszy PSP, Wie, co wchodzi w skład i do czego służy uzbrojenie osobiste strażaka itd…
Szczegóły, zakres wiedzy i umiejętności znajduje się w karcie próby specjalności.

GRUPA II: Iskierki SPECJALNOŚĆ: SPECJALISTA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Strażak Wie, jaki sprzęt zaliczamy do podręcznego sprzętu gaśniczego. Wie, do czego służą poszczególne rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego, itd… Szczegóły, zakres wiedzy i umiejętności znajduje się w karcie próby specjalności.

Karta Próby Specjalności Grupa III – Płomyki 12-15 lat

GRUPA III: PŁOMYKI SPECJALNOŚĆ: RATOWNIK

Strażak potrafi wezwać pomoc, zna numery alarmowe, zna zawartość apteczki, wie gdzie ją znaleźć w szkole w samochodzie, remizie Zna przyczyny i rodzaje oparzeń I, II i III stopnia itd…

Szczegóły, zakres wiedzy i umiejętności znajduje się w karcie próby specjalności.

GRUPA III: PŁOMYKI SPECJALNOŚĆ: ORGANIZATOR PRACY SPORTOWEJ

Strażak zna regulaminy zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieży (regulamin krajowy i CTIF), wie, jakie występują dyscypliny, potrafi te dyscypliny omówić, itd…
Szczegóły, zakres wiedzy i umiejętności znajduje się w karcie próby specjalności.

GRUPA III: PŁOMYKI SPECJALNOŚĆ: PRZEWODNIK WYSZKOLENIA POŻARNICZEGO

Strażak zna oznakowanie funkcyjnych w OSP i Związku, regulamin MDP i stopnie    funkcjonariuszy PSP. Wie, co wchodzi w skład i do czego służy uzbrojenie osobiste strażaka itd…
Szczegóły, zakres wiedzy i umiejętności znajduje się w karcie próby specjalności.

GRUPA III: PŁOMYKI SPECJALNOŚĆ: ORGANIZATOR PRACY PREWENCYJNEJ

Strażak potrafi omówić skutki pożarów oraz ich wpływ na gospodarkę kraju. Zna przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w indywidualnym gospodarstwie rolnym, na terenach leśnych itd…
Szczegóły, zakres wiedzy i umiejętności znajduje się w karcie próby specjalności.

Karta Próby Specjalności Grupa IV – Ogniku 16-18 lat

GRUPA IV: Ogniki SPECJALNOŚĆ: Strażak Technik

Strażak zna rodzaje prądownic wodnych i pianowych oraz ich budowę i zastosowanie. Zna zasady zajmowania stanowiska w przypadku natarcia, obrony i osłony itd..

Szczegóły, zakres wiedzy i umiejętności znajduje się w karcie próby specjalności.

GRUPA IV: Ogniki SPECJALNOŚĆ: Strażak Mechanik

Strażak zna zasady działania, budowy i obsługi motopompy. Zna rodzaje węży pożarniczych, ich przeznaczenie i sposoby konserwacji. Zna wyposażenie węży tłocznych i ssawnych itd…

Szczegóły, zakres wiedzy i umiejętności znajduje się w karcie próby specjalności.

GRUPA IV: Ogniki SPECJALNOŚĆ: Strażak Animator

Strażak zna zasady zabezpieczeń  przeciwpożarowych spotkań i zajęć świetlicowych z udziałem dużej ilości uczestników. Zna historię swojej miejscowości i jednostki OSP itd…

Szczegóły, zakres wiedzy i umiejętności znajduje się w karcie próby specjalności.

GRUPA IV: Ogniki SPECJALNOŚĆ: Strażak Opiekun

Strażak Potrafi zorganizować dla maluchów przynajmniej dwie zabawy lub gry o tematyce strażackiej. Zna i potrafi opowiedzieć gawędy lub opowiadania itd…

Szczegóły, zakres wiedzy i umiejętności znajduje się w karcie próby specjalności.