Kronika wyjazdów OSP w Baligrodzie

Łącznie interwencji

Pożary

Zdarzenia drogowe

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Łącznie interwencji

Pożary

Zdarzenia drogowe

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Łącznie interwencji

Pożary

Zdarzenia drogowe

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Łącznie interwencji

Pożary

Zdarzenia drogowe

Miejscowe zagrożenia

Szczepienia na COVID-19

Wyjazdy

2020

Łącznie interwencji

Pożary

Zdarzenia drogowe

Miejscowe zagrożenia

Inne zdarzenia

Wyjazdy

2019

Łącznie interwencji

Pożary

Zdarzenia drogowe

Miejscowe zagrożenia

Inne zdarzenia

Wyjazdy

2018

Łącznie interwencji

Pożary

Zdarzenia drogowe

Miejscowe zagrożenia

Inne zdarzenia

Wyjazdy

2017

Łącznie interwencji

Pożary

Zdarzenia drogowe

Miejscowe zagrożenia

Inne zdarzenia