Nowy sprzęt do prania umundurowania!!!

ObserwujObserwujObserwuj Nowy sprzęt do prania umundurowania!!!              Jakiś czas temu informowaliśmy Was o zawieszeniu naszej działalności innej niż ratownicza z powodu awarii naszej pralki do prania umundurowania. Staraliśmy się zmienić ten stan rzeczy i...

Dotacja z FSUSR 2023

Dotacja z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W ramach otwartego konkursu na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” nasza jednostka otrzymała...

Dotacja dla MDP 2023

Dotacja dla MDP 2023 W 2023 r. nasza jednostka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Wysokości dotacji to 3860 zł. Za tą kwotę został zakupiony sprzęt wg...

Dotacja z NFOŚiGW/WFOŚiGW/MKiŚ2023r!

           Ochotnicza Straż Pożarna w  Baligrodzie w 2023r.  realizowała  dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży...

Sprzęt ratowniczy z dotacji KSRG w 2023 r.

Sprzęt ratowniczy z dotacji KSRG w 2023 r. W 2023 roku ze środków KG PSP dla jednostek z KSRG w wysokości 4450 zł. został zakupiony kolejne sprzęt i wyposażenie dla ratowników z naszej jednostki. Jest to dotacja, która nie wymaga wkładu własnego, a asortyment możliwy...

Sprzęt ratowniczy z dotacji KSRG w 2022r.

Sprzęt ratowniczy z dotacji KSRG w 2022 r. W 2022 roku ze środków KG PSP dla jednostek z KSRG w wysokości 4445 zł. został zakupiony kolejne sprzęt i wyposażenie dla ratowników z naszej jednostki. Jest to dotacja, która nie wymaga wkładu własnego, a asortyment możliwy...