Dotacja z NFOŚiGW/WFOŚiGW 2022r!

           Ochotnicza Straż Pożarna w  Baligrodzie w 2022r.  realizowała  dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży...

Dotacja z FSUSR

Dotacja z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W ramach otwartego konkursu na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” nasza jednostka otrzymała...

Zakup kamery termowizyjnej i lancy kominowej z dotacji KSRG

Sprzęt ratowniczy z dotacji KSRG w 2021r W 2021r. ze środków KG PSP dla jednostek z KSRG w wysokości 5000zł. został zakupiony kolejny sprzęt ratowniczy dla naszej jednostki. Jest to dotacja, która nie wymaga wkładu własnego, a asortyment możliwy do zakupienia jest...

Tarcza antykryzysowa i niskooprocentowana pożyczka

Pozyczka niskoprocentowa z PUP w Lesku         W ramach Tarczy Antykryzysowej jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Baligrodzie w 2021 r. po napisaniu wniosku do PUP w Lesku otrzymała niskoprocentową pożyczkę na bieżące wydatki i działalność statutową w kwocie...

Ubranie specjalne dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie 2020r.

           Ochotnicza Straż Pożarna w  Baligrodzie w 2020r.  realizowała  dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży...