LGD

Sprzęt ratowniczy z dotacji KSRG w 2021r

W 2021r. ze środków KG PSP dla jednostek z KSRG w wysokości 5000zł. został zakupiony kolejny sprzęt ratowniczy dla naszej jednostki. Jest to dotacja, która nie wymaga wkładu własnego, a asortyment możliwy do zakupienia jest ściśle określony przez KG PSP wg załącznika, który stanowi zakres przedmiotowy dotacji na realizację zadania publicznego pn. “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki  ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w roku 2021.

Sprzęt jaki został zakupiony do jednostki OSP w Baligrodzie to:

  • Kamera termowizyjna SEEK Reveal FirePRO.
  • Lanca kominowa mgłowa Mist-Tech + szybkozłącze