Ochotnicza Straż Pożarna w  Baligrodzie w 2022r.  realizowała  dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach którego zakupione zostanie 4 sztuki hełmów Rosenbauer, rękawice i kominiarki za łączną kwotę 9465 zł.  Dofinansowanie z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW było na poziomie 100% kosztów dostawy wyposażenia. Na wysokość dotacji składała się kwota bazowa 5000 zł plus szacunkowa wartość sprzętu jaki został przekazany przez jednostkę w ramach pomocy dla strażaków z Ukrainy.