Pensjonat Modryna

Powiatowe obchody Dnia Strażaka!

W środę 22 maja 2024 r. przy Komendzie PSP w Lesku zostały zorganizowane Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Z tej okazji w trakcie uroczystości na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lesku został powołany bryg. mgr inż. Robert Wojciechowski. Decyzją ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji swoją nominacje otrzymał z rąk Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasza Barana. Podczas obchodów awans na stopień brygadiera otrzymała dowódca JRG w Lesku mgr inż. Maciej Wojtanowski a kpt. Michał CZYRKIEWICZ otrzymał stopień starszego kapitana. Obchody Dnia Strażaka to również doskonała okazja do wręczania odznaczeń.
Dla naszej jednostki uroczystości miały szczególne znaczenie, ponieważ odznaką świętego Floriana z rąk Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasza Barana otrzymał Prezes OSP Baligród dh Jan Łyskanycz. Odznaka Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” jest to cywilne odznaczenie resortowe, nadawane przez ministra spraw wewnętrznych strażakom OSP, którzy wyróżniają się w podejmowaniu działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.
Mimo iż odznaczenie jest indywidualne to jak powiedział prezes OSP dh Jan Łyskanycz “nie było by tego odznaczenia gdyby nie ludzie, którzy tworzą naszą jednostkę. Podziękowania należą się druhnom i druhom z jednostki OSP Baligród i MDP Baligród, dzięki którym tworzymy kolektyw i jako całość stanowimy jedność“.
Gratulujemy nowemu Komendantowi PSP w Lesku, awansowanym i wszystkim odznaczonym.

 

Foto Mariusz Hebda.