Pensjonat Modryna

Pożar trawy!

       W środę 10.05.2023 o 20:40 zostaliśmy zadysponowani przez dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania do pożaru traw w miejscowości Nowosióki. Wyjechaliśmy na dwa zastępy. Ze względu na małą powierzchnię objętą pożarem dowódca zastępu JRG Lesko odwołał pozostałe jednostki.
Pamiętajmy, że wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść nawet 20 tys. zł
Siły i Środki
2 zastępy OSP KSRG Baligród
OSP KSRG Średnia Wieś
JRG PSP Lesko