Pensjonat Modryna

Zebranie sprawozdawcze za rok 2023!

W sobotę 27 stycznia 2024 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP w Baligrodzie, poświęcone omówieniu działalności jednostki w roku poprzednim.  W zebraniu uczestniczyli również członkowie honorowi jednostki, za co pragniemy im serdecznie podziękować, oraz druhowie naszej MDP, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i niezmiernie dumni.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie ze statutowej działalności jednostki w roku 2023, oraz przedstawiono plany na rok bieżący. Samo spotkanie przebiegły bardzo sprawnie, a w toku obrad zarządowi udzielono absolutorium.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za przybycie, a w szczególności komendantowi powiatowemu PSP w Lesku st. bryg. Jackowi Dydkowi oraz wójtowi Gminy Baligród, Panu Robertowi Stępniowi.
W związku z przybyciem Pana Komendanta, miał on okazję by przybić swój zaległy gwóźdź pamiątkowy za uroczystość Jubileuszu 150-lecia OSP, w której to nie mógł uczestniczyć z powodów osobistych.
 
Pragniemy również podziękować każdemu druhowi z naszej jednostki, za to że znalazł czas i uczestniczył w naszym spotkaniu.  To bardzo ważne żebyśmy mogli wspólnie działać oraz umacniać więzi rozwijające naszą jednostkę.