LGD

Grand dla OSP w Baligrodzie.

        W 2019 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Baligrodzie realizowała grand na na zakup umundurowania wyjściowego dla OSP w Baligrodzie mająca na celu wzrost zaangażowania lokalnej społeczności podtrzymaniem i zarazem kultywowaniem tradycji lokalnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

     Całkowity koszt zakupu 7 kpl. umundurowania wyjściowego to 8062,95 zł. Wysokość otrzymanego grantu to 7071,19 zł.  W skład umundurowania wchodzi:

  • Mundur wyjściowy gabardyna męski,
  • koszula wyjściowa,
  • sznur galowy,
  • sznur do koszuli,
  • czapka rogatywka,
  • pagony do koszuli,
  • krawat, kurtka 3/4
  • pokrowiec na mundur wyjściowy.

Opis zadania i cel:
Cel główny zadania to wzrost zaangażowania lokalnej społeczności podtrzymaniem i zarazem kultywowaniem tradycji lokalnej. OSP w Baligrodzie posiada ponad 145 letnią tradycję w służbie lokalnej społeczności oraz prowadzeniu działań wpływających na rozwój mieszkańców i obszaru gminy Baligród pod względem kulturowym i oświatowym. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz tradycji sprzyja udział członków OSP Baligród w uroczystościach państwowych (Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, Dzień Strażaka) oraz religijnych (służba przy Grobie Pańskim, Boże Ciało, uroczystości pogrzebowe). Realizacja zadania polega na zakupie niezbędnych mundurów galowych dla druhów w postaci 7 kompletów umundurowania w skład którego wchodzi: Mundur wyjściowy (spodnie i marynarka), Kurtka ¾ OSP, sznur galowy, sznur do koszuli, krawat OSP, pagony do koszuli, koszula wyjściowa OSP, czapka rogatywka i pokrowiec na mundur wyjściowy. Zakupione mundury służyć będą reprezentowaniu OSP we wszelkich uroczystościach na szczeblu lokalnym, gminnym, powiatowym a także międzynarodowym, ponieważ nasza jednostka od lat współpracuje z jednostką straży pożarnej ze Słowacji z miejscowości Ulič. W naszej miejscowości znajduje się międzynarodowe centrum szkoleniowe, gdzie wspólnie uczestniczymy w szkoleniach i ćwiczeniach. Ostatnie spotkanie miało miejsce 04.08.2018r. Członkowie OSP Baligród w ramach realizacji zadania planuje zorganizowanie spotkania integracyjnego (kulturalno-edukacyjnego) na które zaproszą lokalną społeczność w liczbie 25 osób (w tym osoby z grup defaworyzowanych w liczbie 21 osób) w celu zapoznania ich z historią OSP Baligród i prezentacją zakupionych mundurów.