Ochotnicza Straż Pożarna w  Baligrodzie w 2020r.  realizowała  dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach którego zakupione zostanie 4 sztuki ubrania specjalnego raptor matrix (komplet dwuczęściowy) za łączną kwotę 12 300zł.  Dofinansowanie z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW było na poziomie 90% kosztów dostawy wyposażenia. Natomiast pozostałe 10% zostało dołożone przez Gminę Baligród.