W 2018r. został złożony wniosek do Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baligrodzie. Z otrzymanej dotacji został zakupiony sprzęt ratujący życie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych lub innych zdarzeniach.
Zadanie było realizowane w ramach projektu „III naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”.

W ramach dotacji został zakupiony następujący sprzęt:

  • Torba PSP R1
  • Deska ortopedyczna
  • szyny Kramera
  • Defiblyrator AED ZOLL 3

Ze środków własnych w wysokości 1260 zł została zakupiona walizka transportowa do defibrylatora i wykonano szkolenie przez firmę Max Harter z udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED ZOLL 3.