LGD

Sprzęt ratowniczy z dotacji KSRG w 2020r

W 2020r. ze środków KG PSP dla jednostek z KSRG w wysokości 3600 zł. został zakupiony sprzęt ratowniczy dla naszej jednostki. Jest to dotacja, która nie wymaga wkładu własnego, a asortyment możliwy do zakupienia jest ściśle określony przez KG PSP wg załącznika, który stanowi zakres przedmiotowy dotacji na realizację zadania publicznego pn. “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki  ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w roku 2020.

Sprzęt jaki został zakupiony do jednostki OSP w Baligrodzie to:

  • Szelki bezpieczeństwa P-05S 2 szt.
  • Rękawice specjalne CESTUS 4 szt.
  • Hełm strażacki Calisia Vulcan CV 102 MO 2 szt.
  • Pas strażacki 5 szt.