LGD

Pozyczka niskoprocentowa z PUP w Lesku

        W ramach Tarczy Antykryzysowej jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Baligrodzie w 2021 r. po napisaniu wniosku do PUP w Lesku otrzymała niskoprocentową pożyczkę na bieżące wydatki i działalność statutową w kwocie 910,00 zł. Po upływie 3 miesięcy można starać się o umorzenie tej pożyczki pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy.

Z pożyczki mogły skorzystać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: organizacje pozarządowe), które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności gospodarczej lub statutowej.